Gustav Meyrink

Gustav Meyrink, 1992
pastels on paper
cm 33x24
cod. 3201